150 recipes… That’s how many recipes we have uploaded to YouTube yet. We will continue to make new videos and we have hundreds of ideas. I usually don’t use copyrighted music, but this time I made an exception and used The Soprano’s theme song – Woke Up This Morning by Alabama 3 which obviously means our video it’s demonetized. The easiest way to keep us motivated is to subscribe to our channel.

Get our Books Support us on Patreon

INGREDIENTS
Sauce
Olive oil
1 large chopped onion
3 chopped garlic cloves
350 g (12.3 oz) minced beef
350 g (12.3 oz) sweet Italian sausages (or similar) with casings removed
4 tsp. tomato paste
2 cans (2×425 ml, 2×14.4 fl. oz) tomato puree
30 g parmesan cheese
1 whole stem of basil
1 tsp. dried basil
Pinch of salt
1/2 tsp. freshly ground pepper
1 can (425 ml, 14.4 fl. oz) water
Pasta
0.5 kg (1.1 lb.) ziti pasta
0.2 kg (0.44 lb.) mozzarella cheese
Fresh basil
0.2 kg (0.44 lb.) ricotta cheese
0.1 kg (0.22 lb.) Parmesan cheese

DIRECTIONS
1. Pour some olive oil to the pot. Add onions and garlic and fry them for about 5 minutes or until they have browned a little.
2. Add pork sausages and beef to the pot and fry the mixture for about 15 minutes or until the meat have browned a little. Move the mixture to a different container.
3. Pour tomato puree to the same pot you used for browning the meat. Add tomato paste in. Add salt and pepper. Pour some water in. Bring the mixture to a boil. Add the meat, parmesan, dried basil to the pot. Bring the sauce to a boil and simmer it for about 1 – 1.5 hour to reduce it. Scrape down the sides of the pot to add more flavour. Add 1 whole stem of basil at the end of sauce reduction.
4. While the sauce is reducing, prepare your ziti. Pour in water to the pot. Put some salt to the water. Bring it to a boil. Add ziti to the pot. Boil them for about 5 minutes. They have to be under-boiled. Drain out the water.
5. Mix ziti with about 6 ladles (600 ml; 20.3 fl. oz) of sauce.
6. Put about half of ziti mixture to the baking tray. Grate parmesan cheese on ziti. Add a few leaves of fresh basil. Add ricotta and spread it on the basil leaves. Grate some parmesan on ricotta. Add the remaining half of ziti on parmesan. Grate some parmesan on ziti.
7. Cover the baking tray with a piece of aluminum foil and put the baking tray into the preheat-ed oven at 190°C (370°F) with hot damp air program (or similar) for about 30-45 minutes. Take the baking tray out of the oven, re-move aluminum foil, put the baking tray back to the oven for about 10-15 minutes or until the top of the dish has browned nicely.
8. Turn on The Sopranos and en-joy your Italian dish.

Cheers!

Subscribe to our YouTube Channel Follow us on Instagram

Kepti zičiai

Mūsų knygos   Tapkite mūsų rėmėjų

INGREDIENTAI
Padažas
Alyvuogių aliejus
1 didelis pjaustytas svogūnas
3 susmulkintos česnako skiltelės
350 g (12,3 uncijos) maltos jautie-nos
350 g (12,3 uncijos) saldžių ita-liškų dešrelių (ar panašių), be ap-valkalo
4 a. š.. pomidorų pastos
2 skardinių (2×425 ml, 2×14,4 ml) pomidorų tyrės
30 g parmezano sūrio
1 baziliko stiebo
1 a. š. džiovintų bazilikų
Žiupsnelis druskos
0.5 a. š. šviežiai malti pipirų
1 skardinės (425 ml, 14,4 fl. Unci-jos) vandens
Makaronai
0,5 kg (1,1 svaro) ziti makaronų
0,2 kg (0,44 svaro) mocarelos sūrio
Šviežio baziliko
0,2 kg (0,44 svaro) rikotos sūrio
0,1 kg (0,22 svaro) parmezano sūrio

PARUOŠIMAS
1. Į puodą įpilkite šiek tiek alyvuo-gių aliejaus. Sudėkite svogūnus ir česnakus ir pakepkite juos maž-daug 5 minutes arba kol jie šiek tiek paruduos.
2. Į puodą sudėkite kiaulienos dešreles ir jautieną ir kepkite mi-šinį maždaug 15 minučių arba tol, kol mėsa šiek tiek apskrus. Mišinį perkelkite į kitą indą.
3. Supilkite pomidorų tyrę į tą patį puodą, kurį naudojote mėsai pa-kepinti. Įpilkite pomidorų pastos. Įdėkite druskos ir pipirų. Įpilkite šiek tiek vandens. Mišinį užvirkite. Į puodą sudėkite mėsą, par-mezaną, džiovintus bazilikus. Pa-dažą užvirkite ir troškinkite maž-daug 1 – 1,5 valandos, kad suma-žėtų jame esantis vandens kiekis. Nuvalykite nuo puodo šonų prili-pusį padažą, kad būtų daugiau skonio. Padažo vandens mažinimo pabaigoje įdėkite 1 baziliko stiebą.
4. Kol iš padažo garuoja vanduo, paruoškite savo zitį. Į puodą supil-kite vandenį. Įdėkite druskos į vandens. Užvirkite. Sudėkite ziti į puodą. Virkite juos apie 5 minu-tes. Jie turi būti ne visiškai išvirę. Nusausinkite vandenį.
5. Sumaišykite zitį su maždaug 6 samčiais (600 ml; 20,3 fl. Uncijos) padažo.
6. Į kepimo skardą supilkite maž-daug pusę zičio mišinio. Ant zičio sutarkuokite parmezano sūrį. Įdė-kite kelis šviežio baziliko lapus. Uždėkite rikotos ir paskleiskite ant baziliko lapelių. Ant ricotos užtar-kuokite šiek tiek parmezano. Suki-te likusią pusę zičio makaronų ant parmezano. Ant zičio užtarkuokite šiek tiek parmezano.
7. Uždenkite kepimo skardą aliu-minio folijos gabalėliu ir įdėkite kepimo indą į iki 190 °C (370 °F) temperatūroje įkaitintą orkaitę su karšto drėgno oro programa (ar panašia) maždaug 30–45 minu-tėms. Išimkite kepimo skardą iš orkaitės, nuimkite aliuminio foliją, padėkite kepimo indą atgal į orkai-tę maždaug 10–15 minučių arba tol, kol patiekalo viršus gražiai apskrus.
8. Įsijunkite „Sopranus“ ir mėgau-kitės savo itališku patiekalu.

Skanaus!